• Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  1. Giá tour:58,900,000 VNĐ
  2. Khởi hành:Hà Nội
  3. Thời gian:12 Ngày, 13 Ngày
  4. Phương tiện:Máy Bay
  5. Ngày khởi hành:Hè 2018
  6. Lưu trú:Tàu 4*, 5*
 • Lịch Khởi Hành Tour Du Thuyền Sông VOLGA hè 2018, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết đẹp 2 bên bờ sông Volga, được tổ chức bởi VIETSENSE TRAVEL

 • LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Khởi hành

  Hành trình

  M/S Surikov 4*

  M/S Repin 4*

  M/S Yesenin 4*

  M/S Rossia 5*

  11 – 22/05

  Moscow – Saint Petersburg

  58.900.000

   

   

   

  14 – 26/05

  Moscow – Saint Petersburg

   

  59.900.000

   

   

  15 – 27/05

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

  59.900.000

   

  15 – 27/05

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

   

  65.900.000

  21/05 – 01/06

  Saint Petersburg – Moscow

  58.900.000

   

   

   

  25/05 – 05/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

  58.900.000

   

   

  26/05 – 06/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

  58.900.000

   

  26/05 – 07/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

   

  65.900.000

  31/05 – 11/06

  Moscow – Saint Petersburg

  58.900.000

   

   

   

  04 – 16/06

  Moscow – Saint Petersburg

   

  59.900.000

   

   

  05 – 17/06

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

  59.900.000

   

  06 – 18/06

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

   

  75.900.000

  10 – 21/06

  Saint Petersburg – Moscow

  67.900.000

   

   

   

  15 – 26/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

  67.900.000

   

   

  16 – 27/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

  67.900.000

   

  17 – 29/06

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

   

  75.900.000

  20/06 – 01/07

  Moscow – Saint Petersburg

  67.900.000

   

   

   

  25/06 – 07/07

  Moscow – Saint Petersburg

   

  69.900.000

   

   

  26/06 – 08/07

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

  69.900.000

   

  28/06 – 10/07

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

   

  75.900.000

  30/06 – 11/07

  Saint Petersburg – Moscow

  67.900.000

   

   

   

  06 – 17/07

  Saint Petersburg – Moscow

   

  67.900.000

   

   

  07 – 18/07

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

  67.900.000

   

  09 – 21/07

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

   

  75.900.000

  10 – 21/07

  Moscow – Saint Petersburg

  67.900.000

   

   

   

  16 – 28/07

  Moscow – Saint Petersburg

   

  59.900.000

   

   

  17 – 29/07

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

  59.900.000  

  20/07 – 01/08

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

   

  65.900.000

  20 – 31/07

  Saint Petersburg – Moscow

  58.900.000

   

   

   

  27/07 – 08/08 

  Saint Petersburg – Moscow

   

  58.900.000

   

   

  28/07 – 09/08

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

  58.900.000

   

  30/07 – 11/08

  Moscow – Saint Petersburg

  58.900.000

   

   

   

  31/07 – 13/08

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

   

  65.900.000

  06 – 18/08

  Moscow – Saint Petersburg

   

  59.900.000

   

   

  07 – 19/08

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

  59.900.000

   

  09 – 20/08

  Saint Petersburg – Moscow

  58.900.000

   

   

   

  11 – 24/08

  Moscow – Saint Petersburg

   

   

   

  65.900.000

  17 – 28/08

  Saint Petersburg – Moscow

   

  58.900.000

   

   

  18 – 29/08

  Saint Petersburg – Moscow

   

   

  58.900.000

   

  19 – 30/08

  Moscow – Saint Petersburg

  58.900.000

   

   

   

  22/08 – 03/09

  Saint Petersburg – Moscow       65.900.000

  27/08 – 08/09

  Moscow – Saint Petersburg   59.900.000    

  28/08 – 09/09

  Moscow – Saint Petersburg     59.900.000  

  29/08 – 09/09

  Saint Petersburg – Moscow 58.900.000      

  02 – 14/09

  Moscow – Saint Petersburg       65.900.000

  07 – 18/09

  Saint Petersburg – Moscow   58.900.000    

  08 – 19/09

  Saint Petersburg – Moscow     58.900.000  

  08 – 19/09

  Moscow – Saint Petersburg 58.900.000      

  13 – 25/09

  Saint Petersburg – Moscow       65.900.000

  18 – 30/09

  Moscow – Saint Petersburg     59.900.000  

  18 – 29/09

  Saint Petersburg – Moscow 58.900.000      

  29/09 – 10/10

  Saint Petersburg – Moscow     58.900.000  

   

  (*** Phụ thu WC)

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Du Thuyền Trên Sông Volga

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Ngày

  Giá

  Thời Gian

  Loại tàu

  HÀNH TRÌNH

  14.05 & 15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  25.05 & 26.05.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  04.06 & 05.06.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  15.06 & 16.06.2018

  (16, 17.06 Saint + 23,24,25.06 Matx)

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  25.06 &26.06.2018

  26,27.06 Matx + 3,4,5,6/07 Saint

  69.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  06.07 & 07.07.2018

  07,08.07 Saint + 14,15,16.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  16.07 & 17.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  27.07& 28.07.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  06.08 & 07.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  17.08 & 18.08.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  27.08 & 28.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  07.09 & 08.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  18.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  26.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  06.06.2018

  07.06 Matx + 14,15,16.06 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  17.06.2018

  18,19.06 Saint + 26,27.06 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  28.06.2018

  29.06 Matx + 06,07,08.07 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  09.07.2018

  10,11.07 Saint + 18,19.07 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  20.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  31.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  22.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  02.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  13.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  21.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  31.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  10.06.2018

  11.06 Saint + 19,20.06 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  20.06.2018

  21.06 Matx + 29,30.06 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  30.06.2018

  01.07 Saint + 09,10.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  10.07.2018

  11.07 Matx + 19,20.07 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  20.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  30.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  09.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  19.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  08.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  18.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  • Đặt tour :Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018
   1. Ngày khởi hành
   2. Ngày kết thúc
   • Số người lớn
   • Trẻ em 1 đến 5 tuổi
   • Trẻ em 6 đến 12 tuổi
  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
  • Điện thoại cố định
  • Điện thoại di động
  • Email
  • Ghi chú thêm
  • Chú ý: Trường mang dấu (*) là bắt buộc. Vui lòng không để trống !

Vietsense Travel luôn cam kết cung cấp cho quý khách hàng những chuyến du lịch Nga đem lại cảm nhận đặc biệt về sự khác biệt. Tour du lịch Nga của Vietsense Travel là một trong số đó. Những trải nghiệm khác lạ với hơi thở băng giá, vẻ đẹp cổ kính, văn hóa giàu bản sắc như những mảnh nhỏ ghép lại tạo nên một nước Nga lạnh lùng kiêu sa mà quyến rũ đến tột cùng. Đồng hành cùng Vietsense Travel, quý khách sẽ cảm nhận được những mùi vị khó quên được sưởi ấm từ một trong những xứ sở giá lạnh to lớn bậc nhất thế giới cũng như những giá trị vô hình đắt giá mà chúng tôi muốn gửi gắm tới bằng cả trái tim.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2018 Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2018
15 1 16 31 bài đánh giá
Sản phẩm liên quan
Products Updating
Từ Khóa cuối trang
Địa chỉ liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIETSENSE

 

 • 🏠 Trụ Sở Hà Nội : Số 88 Xã Đàn – Quận Đống Đa – Hà Nội
 • ☎ Điện Thoại: (04)3972 8289 - Fax: (04)39728298
 • 🏠 Văn Phòng TP.Hồ Chí Minh : 225/19 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 5, Quận 3
 • ☎ Điện thoại : (08) 38181859 / 38329689 - 1900545519, Fax: (08)38343289
 • ✉ Email: Info@vietsensetravel.com
 • 🌏 Website : www.vietsensetravel.com
 • ☎️ Hotline : 0982691919
 • ☎️ Ms Thư - 0976.489.888

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104731205 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2010 Giấy phép lữ hành Quốc Tế số: 01-687/2014/TCDL-GP LHQT

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

© 2015 Vietsense Travel Group