• Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  1. Giá tour:58,900,000 VNĐ
  2. Khởi hành:Hà Nội
  3. Thời gian:12 Ngày, 13 Ngày
  4. Phương tiện:Máy Bay
  5. Ngày khởi hành:Hè 2018
  6. Lưu trú:Tàu 4*, 5*
 • Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018Lịch Khởi Hành Tour Du Thuyền Sông VOLGA hè 2018, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết đẹp 2 bên bờ sông Volga, được tổ chức bởi VIETSENSE TRAVEL

 • LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Ngày

  Giá

  Thời Gian

  Loại tàu

  HÀNH TRÌNH

  14.05 & 15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  25.05 & 26.05.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  04.06 & 05.06.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  15.06 & 16.06.2018

  (16, 17.06 Saint + 23,24,25.06 Matx)

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  25.06 &26.06.2018

  26,27.06 Matx + 3,4,5,6/07 Saint

  69.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  06.07 & 07.07.2018

  07,08.07 Saint + 14,15,16.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  16.07 & 17.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  27.07& 28.07.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  06.08 & 07.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  17.08 & 18.08.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  27.08 & 28.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  07.09 & 08.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  18.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  26.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  06.06.2018

  07.06 Matx + 14,15,16.06 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  17.06.2018

  18,19.06 Saint + 26,27.06 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  28.06.2018

  29.06 Matx + 06,07,08.07 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  09.07.2018

  10,11.07 Saint + 18,19.07 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  20.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  31.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  22.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  02.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  13.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  21.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  31.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  10.06.2018

  11.06 Saint + 19,20.06 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  20.06.2018

  21.06 Matx + 29,30.06 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  30.06.2018

  01.07 Saint + 09,10.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  10.07.2018

  11.07 Matx + 19,20.07 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  20.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  30.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  09.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  19.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  08.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  18.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

   

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Du Thuyền Trên Sông Volga

  LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2018

  Ngày

  Giá

  Thời Gian

  Loại tàu

  HÀNH TRÌNH

  14.05 & 15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  25.05 & 26.05.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  04.06 & 05.06.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  15.06 & 16.06.2018

  (16, 17.06 Saint + 23,24,25.06 Matx)

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  25.06 &26.06.2018

  26,27.06 Matx + 3,4,5,6/07 Saint

  69.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  06.07 & 07.07.2018

  07,08.07 Saint + 14,15,16.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  16.07 & 17.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  27.07& 28.07.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  06.08 & 07.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  17.08 & 18.08.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  27.08 & 28.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  07.09 & 08.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Repin 4* / Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  18.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.09.2018

  58.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Yesenin 4*

  St.Petersburg – Moscow

  15.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  26.05.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  06.06.2018

  07.06 Matx + 14,15,16.06 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  17.06.2018

  18,19.06 Saint + 26,27.06 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  28.06.2018

  29.06 Matx + 06,07,08.07 Saint

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  09.07.2018

  10,11.07 Saint + 18,19.07 Matx

  75.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  20.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  31.07.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  22.08.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  02.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  Moscow – St.Petersburg

  13.09.2018

  59.900.000

  13 ngày 12 đêm

  Rossia 5*

  St.Petersburg – Moscow

  11.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  21.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  31.05.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  10.06.2018

  11.06 Saint + 19,20.06 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  20.06.2018

  21.06 Matx + 29,30.06 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  30.06.2018

  01.07 Saint + 09,10.07 Matx

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  10.07.2018

  11.07 Matx + 19,20.07 Saint

  67.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  20.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  30.07.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  09.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  19.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  29.08.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  08.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  Moscow – St.Petersburg

  18.09.2018

  59.900.000

  12 ngày 11 đêm

  Surikov 4*

  St.Petersburg – Moscow

  • Đặt tour :Lịch Khởi Hành Tour DU THUYỀN Sông VOLGA hè 2018
   1. Ngày khởi hành
   2. Ngày kết thúc
   • Số người lớn
   • Trẻ em 1 đến 5 tuổi
   • Trẻ em 6 đến 12 tuổi
  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
  • Điện thoại cố định
  • Điện thoại di động
  • Email
  • Ghi chú thêm
  • Chú ý: Trường mang dấu (*) là bắt buộc. Vui lòng không để trống !

Vietsense Travel luôn cam kết cung cấp cho quý khách hàng những chuyến Tour đem lại cảm nhận đặc biệt về sự khác biệt. Tour du lịch Nga Giá Rẻ của Vietsense Travel là một trong số đó. Những trải nghiệm khác lạ với hơi thở băng giá, vẻ đẹp cổ kính, văn hóa giàu bản sắc như những mảnh nhỏ ghép lại tạo nên một nước Nga lạnh lùng kiêu sa mà quyến rũ đến tột cùng. Đồng hành cùng Vietsense Travel, quý khách sẽ cảm nhận được những mùi vị khó quên được sưởi ấm từ một trong những xứ sở giá lạnh to lớn bậc nhất thế giới cũng như những giá trị vô hình đắt giá mà chúng tôi muốn gửi gắm tới bằng cả trái tim.

Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2018 Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2018
16 1 17 33 bài đánh giá
Sản phẩm liên quan
Products Updating
Từ Khóa cuối trang
Các Link Chính
Địa chỉ liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIETSENSE

Trụ Sở Tại Hà Nội: Số 88 Xã Đàn – Quận Đống Đa – Hà Nội, Điện Thoại: (04)3972 8289 Fax: (04)39728298

Văn Phòng Tại TP Hồ Chí Minh:225/19 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 5, Quận 3,Điện thoại:(08) 38181859/ 38329689 - 1900545519, Fax: (08)38343289

Email: Info@vietsensetravel.com, Website:www.vietsensetravel.com, Hotline: 0982691919

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104731205 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2010 Giấy phép lữ hành Quốc Tế số: 01-687/2014/TCDL-GP LHQT

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

© 2015 Vietsense Travel Group
ẩn
Đăng Ký Nhận Khuyến Mãi