==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ hội Troitsa là 1 lễ hội dân gian ở Nga, Lễ Troitsa được tổ chức rất rầm rộ.Những vật dụng như vòng, hoa được xem là hiện vật thể hiện số phận của từng người dân nơi đây. Vào ngày lễ hội, nhà cửa đều được trang hoàng bằng những cành cây xanh tốt, mọi người cùng nhau tụ tập hát hò, nhảy múa. 

Tổng quan nước Nga phần 1 - Hành chính Tổng quan nước Nga phần 1 - Hành chính

hành trình Nga - Lễ hội Troitsa

Du lịch Nga - Lễ hội Troitsa

Các bạn có thể xem thêm các lễ hội văn hóa Nga tại đây.
 

Lễ hội Troitsa

Lễ hội Troitsa
15 1 16 31 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==