==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

 • Tour Du Thuyền Nga: Lịch khởi hành tổng hợp Sông VOLGA hè Tour Du Thuyền Nga: Lịch khởi hành tổng hợp Sông VOLGA hè
  1. Phương tiện:Máy Bay
  2. Giá:Liên hệ
  3. Khởi hành từ:Hà Nội/Hồ Chí Minh
  4. Lưu trú:Tàu 4*, 5*
  5. Ngày khởi hành:
  6. Thời gian:12-13 Ngày
  7. Đặt Tour
 • Lịch Khởi Hành Tour Du Thuyền Sông VOLGA hè, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết đẹp 2 bên bờ sông Volga, được tổ chức bởi VIETSENSE TRAVEL.

   

 • LỊCH  KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA HÈ 2019

  KHỞI HÀNH

  HÀNH TRÌNH

  TÀU

  GIÁ TOUR

  11 & 31/05

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (12 ngày)

  M/S Rublev 4*

  M/S Surikov 4*

  59.900.000

  13/05

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (13 ngày)

  M/S Repin 4*

  61.900.000

  15/05

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  20/05

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Victoria 5*

  69.900.000

  21/05

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (12 ngày)

  M/S Rublev 4*

  M/S Surikov 4*

  59.900.000

  24/05

  M/S Repin 4*

  20/06

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (12 ngày)

  M/S Rublev 4*

  M/S Surikov 4*

  59.900.000

  02 & 24/06

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (13 ngày)

  M/S Repin 4*

  61.900.000

   

  06 & 28/06

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  10 & 30/06

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (12 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  59.900.000

  14/06

  M/S Repin 4*

  17/06

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  10 & 30/07

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (12 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  59.900.000

  15/07

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (13 ngày)

  M/S Repin 4*

  61.900.000

  20/07

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  05 & 26/07

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (12 ngày)

  M/S Repin 4*

  59.900.000

  20/07

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  09 & 31/07

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  05 & 26/08

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (13 ngày)

  M/S Repin 4*

  61.900.000

  11/08

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  27/08

  M/S Victoria 5*

  69.900.000

  19/08

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (12 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  59.900.000

  09 & 29/08

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (12 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  59.900.000

  16/08

  M/S Repin 4*

  22/08

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  02/09

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (13 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  08/09

  Moscow – Uglich – Yaroslavl – Goritsy – Kizhi – Mandrogui – Saint Peterburg (12 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  59.900.000

  06/09

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (12 ngày)

  M/S Repin 4*

  59.900.000

  18/09

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  13/09

  Saint – Petersburg – Mandrogui – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Anatasia & M/S Krasin 4*

  M/S Rossia 5*

  61.900.000

  69.900.000

  24/09

  Moscow – Uglich – Yarslavl – N.Novgorod – Kazan – Samara – Saratov – Volgagrad – Astrakhan (13 ngày)

  M/S Rossia 5*

  69.900.000

  05/10

  Astrakhan – Volgagrad – Saratov – Samara – Kazan – N.Novgorod – Yaroslavl – Uglich – Moscow (13 ngày)

  M/S Rossia 5*

  69.900.000

   

   1. Ngày khởi hành
   2. Ngày kết thúc
   • Số người lớn
   • Trẻ em 1 đến 5 tuổi
   • Trẻ em 6 đến 12 tuổi
  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
   1. Điện thoại di động
   2. Email
  • Ghi chú thêm
  • Chú ý: Trường mang dấu (*) là bắt buộc. Vui lòng không để trống !

Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2019

Lịch Khởi Hành Tour Nga Du Thuyên Sông VOLGA hè 2019
76 8 84 160 bài đánh giá
Tour du lịch liên quan
Products Updating
==HOTLINESHOW==