==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Lễ Hội Ivan Kupala Mùa Hạ

    Lễ Hội Ivan Kupala Mùa Hạ

    Lễ hội Ivan Kupala mùa đông thường được tổ chức ngay trong gia đình để tiễn mùa đông, đón mùa xuân. Đây là hội của những người Nga từ nhiều thế kỷ nay. Lễ hội xuất phát từ một nghi thức dị giáo trong tôn giáo, diễn ra vào ngày Hạ chí. Sau khi Kito giáo chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội, nghi thức này xuất hiện trong lễ chúc mừng thánh Baptist ra đời.

  • Lễ Hội Tiễn Mùa Đông Maslenitsa

    Lễ Hội Tiễn Mùa Đông Maslenitsa

    Lễ hội Maslenitsa là lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống quay về. Khoảng thời gian bắt đầu lễ hội thường là vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Theo truyền thống, lễ hội Maslenitsa được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào ngày chủ nhật.

Trang [<<] [<] 1 2 3 4

Văn Hóa - Lễ Hội - Sự Kiện | TRANG 4

Văn Hóa - Lễ Hội - Sự Kiện | TRANG 4
74 8 82 156 bài đánh giá