==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Kết quả tìm kiếm cho "ngay-le-phuc-sinh"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Ngày Lễ Phục Sinh

    Cũng như các nước theo Ŀạo Thiên chúa khác, ở Nga cũng có ngày lễ Phục Sinh. Các tín đồ chính thống giáo cử hành lễ Phục Sinh vào một trong những ngày Chủ nhật trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến đầu tháng Năm. Ngày hội song hành với vô số truyền thống và nghi thức tập tục.

    Đã xem: 1881

    Ngày Lễ Phục Sinh

Trang: 1
Kết quả liên quan :