==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Troitse-Sergiyeva Lavra là tu viện quan trọng nhất của Nga và trung tâm tinh thần của Chính Thống giáo Nga. Tu viện nằm trong thị trấn Sergiyev Posad, khoảng 70 km về phía bắc-đông từ Moskva bởi con đường dẫn đến Yaroslavl, và hiện nay có hơn 300 tu sĩ.

Tu Viện Troitse-Sergiyeva Lavra Tu Viện Troitse-Sergiyeva Lavra

Tu viện Troitse-Sergiyeva Lavra

Tu viện được thành lập năm 1345 bởi một trong những thánh Nga tôn kính nhất, Sergius Radonezh, đã xây dựng một nhà thờ bằng gỗ vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi trên đồi Makovets. Sự phát triển sớm của cộng đồng tu viện được ghi chép đầy đủ trong tài liệu trong cuộc sống đương đại của Sergius và các đệ tử của ông. Năm 1355, Sergius đã giới thiệu một điều lệ yêu cầu xây dựng các công trình phụ trợ, như nhà ăn, nhà bếp, và lò bánh mì. Điều lệ này là một mô hình theo nhiều Sergius người đã thành lập hơn 400 lang trên tất cả các Nga, bao gồm cả Solovetsky tổ chức, Kirilov, và các tu viện Simonov. Phức hợp kiến trúc này đã thành di sản thế giới UNESCO từ năm 1993.

Tu viện Troitse-Sergiyeva Lavra,tu vien troitsesergiyeva lavra

Tu viện Troitse-Sergiyeva Lavra,tu vien troitsesergiyeva lavra
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==