==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Viện Hàn lâm Khoa học Nga là viện hàn lâm khoa học quốc gia, cơ quan khoa học cao nhất của Liên bang Nga, trung tâm dẫn đầu về các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trên cả nước. Mục tiêu chính hoạt động của RAN là tổ chức và thực hiện các nghiên cứu nền tảng, hướng vào việc thu nhận các kiến thức mới về các quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội, và con người, tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ, kinh tế, xã hội và tinh thần của Nga. Viện Hàn lâm Khoa học Nga là tổ chức khoa học phi thương mại, được tạo nên dưới dạng viện hàn lâm khoa học quốc gia.

Vành đai vàng Golden Ring Nga gồm những địa điểm nào? Vành đai vàng Golden Ring Nga gồm những địa điểm nào?

Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Du lịch Nga - Bên ngoài Viện hàn lâm khoa học Nga

Tổng cộng ở Viện (theo số liệu tháng 6 năm 2008) có 470 cơ quan khoa học, hơn 55.000 cán bộ khoa học, trong số đó có 522 viện sĩ và 822 viện sĩ thông tấn.

Viện Hàn lâm Khoa học Nga được Peter Đại Đế thành lập tại Saint Petersburg năm 1724. Hiện nay Viện Hàn lâm Khoa học Nga có trụ sở tại thủ đô Moskva. Được bầu vào Viện hàn lâm này là một vinh dự lớn cho các nhà khoa học.

Trong số các nhà khoa học Việt Nam có 3 người được bầu là Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Duy Quý, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh. Nếu tình thời kỳ Liên Xô thì có thêm 3 nhà khoa học Việt Nam là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô nữa: Giáo sư Trần Đại Nghĩa(1966); Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn(năm ?) và Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu(1982).

Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Hội trường chính của Viện hàn lâm Nga

  • Mục đính Nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
  • Lãnh đạo Osipov Yury Sergeevich
  • Nhân vật chủ chốt Phó chủ tịch Alferov Zhores Ivanovich

Nguồn Wikipedia.

Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Viện Hàn lâm Khoa học Nga
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==